2014.09.10.@ 11.09

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (a tov

Central Médiacsoport Zrt.
0 Megosztás

Oszd meg a cikket

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (cím:1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, betöltötte 18. életévét, illetve helyesen válaszol a cosmopolitan.hu oldalon megjelent tudás alapú kérdésre.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A játék során 30 darab 5.000 forint értékű kedvezményre jogosító kupon kerül kisorsolásra a cosmopolitan.hu oldalon feltett kérdésre helyesen válaszolók között. A Játékos a naponta megjelenő tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadással napi sorsoláson vesz részt, és ezzel megnyerheti az adott napi nyereményt. A Játék során így mindösszesen 30 (harminc), naponta 1 (egy) nyeremény kerül kisorsolásra.

3. A Játék időtartama

A Játék 2014. szeptember 15.. és 2014. október 14. között zajlik. Sorsolás: minden játékot követő nap, 10:00 órakor.

A mindennap 10:00 órakor megjelenő napi kérdésre az azt követkő nap 10:00 óráig lehet választ adni. Mind a teljes játékidőszakot, mind az egyes napi kérdések érvényességi idejét figyelembe véve az előbbiekben meghatározott időtartam kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékban csak akkor vehet részt valaki, ha valamennyi szükséges adatát megadta. A sorsoláson csak az a Játékos vehet részt, aki az oldalon megjelenő tudásalapú kérdésre helyesen válaszolt.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

Nyeremény megnevezése:

30 darab 5.000 forint értékű kedvezményre jogosító kupon, amely levásárolható a Deichmann webshopján. A nyeremények pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti.

6. Sorsolás

A nyeremények sorsolása mindennap 10 órakor történik, a nyerteseket e-mailben értesítjük. A sorsolás teljesen automatizált, az adott napi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között egy a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, és beavatkozási lehetőséget nem engedő, digitálisan történő dokumentálással hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesen túl minden sorsolás alkalmával 3 további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kihúzásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 2 (kettő) héten belül nem reagál az értesítésre, vagy bármely más okból, pl. jelen Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. 7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket e-mailben értesítjük 2 munkanapon belül. A nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos e-mailcím megadása.

8. A nyeremények átvétele

A nyeremény emailben kerül kiküldésre ta nyerteseknek. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

– a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a Hearst Central Kft-nek (1037 Bp. Montevideo u. 9.).

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

A Játékos a regisztrációval hozzájárult ahhoz, hogy a Decihmann Kereskedelmi Kft. termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, ezért a Deichmann Kereskedelmi Kft. a hatályos szabályozással összhangban – különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére – ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a Játékos az adatai jövőbeli felhasználásához mégsem kíván hozzájárulni, akkor a https://www.deichmann.com/HU/hu/shop/unsubscribeNewsletter.html linken tudja törölni regisztrációját.

A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

Felelősség kizárás Az elküldött adatok hiányosságáért (névelírás, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

10. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvételt a Szervező a cosmopolitan.hu weboldalon vagy aloldalain, ill. a Cosmopolitan magazinban a Játék végétől számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.

A Játékos kijelenti, hogy az e-mailben elküldött adatai megfelelnek a valóságnak.

Budapest, 2014. szeptember 10.

Szólj hozzá

KOMMENTEK BEZÁRÁSA

Még több deichmann-jatek