2010.02.18.@ 14.02

Játékszabályzat

.

Central Médiacsoport Zrt.
0 Megosztás

Oszd meg a cikket

A Játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Budapest Zrt. (a továbbiakban: Sanoma) által üzemeltetett bármelyik weboldalon és printben megjelenő játékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játék szervezője a Sanoma Budapest Zrt. 1037, Budapest Montevideo u. 9 (a továbbiakban: Szervező), a Szervező neve és székhelye: Sanoma Budapest Zrt. 1037, Budapest Montevideo u. 9

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az üzleti ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2010. február 18-25 tart. Sorsolás: 2010. február 26 A Játékban részt venni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges.

3. Jelentkezés a Játékra

A játékban azok vesznek részt, akik a weboldalon a leggyorsabban regisztrálnak. FONTOS SZABÁLY: egy játékos csak egyszer regisztrálhat.
A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését, ha elfogadta
a szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

4. Ajándék

100 db páros belépőjegy az Alice Csodaországban 3d mozipremierjére (2010. 03.03. 19.30, Aréna Pláza, Cinema City Aréna)

Az üzleti ajándék másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti az üzleti ajándék esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és az üzleti ajándékkal kapcsolatos kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

6. Játékosok értesítése

A játékosokat minden esetben azon az e-mail címen értesítik, melyet a regisztráció során megadott.
A játékos adatai (név, település neve) a weboldalra is kikerül. Amennyiben a Játékos adatait (név, település) felsorolva látja az oldalon, de e-mailben értesítést nem kapott akkor a Szervezőnél kérhet felvilágosítást, hogy az üzleti ajándék átvételére ő jogosult e.

7. Pótjátékos

Amennyiben a játékos 5 munkanapon belül az e-mailre nem válaszol, a listán lévő következő ember lesz automatikusan az, aki az üzleti ajándékot megkapja.

8. Ajándék kézbesítése

Az ajándékokat a Játék Szervezője adja át a játékosnak a vetítés székhelyén. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és az ajándék átvétele meghiúsul, az ajándék a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Sanoma-t, valamint a Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

9. Szabályzat elfogadás

A játékban való részvétellel a szabályzat elfogadása automatikusan megtörténik.

10. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Sanoma, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolásáig majd azt követően a Szervezőnek átadja, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

A játékosok tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Mind a Sanoma, mind a Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

11. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Sanoma az ajándék hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Címkék: játékszabályzat

Szólj hozzá

KOMMENTEK BEZÁRÁSA

Még több kvizjatek