Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Central Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon elérhető, Cosmopolitan look of the Year elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója: Visage Production Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 28/A. 1. em. 4.; http://www.visagemodels.hu, továbbiakban: Visage vagy a Pályázat kiírója)

A Pályázat lebonyolítója: Hearst Central Kft. (továbbiakban: Hearst).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·       a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

·       egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

·       cselekvőképtelen személyek;

·       akik a jelen pályázatban szabott feltételeknek nem felelnek meg;

·       akiknek van szerződésük a Visage-on kívül más modellügynökséggel, illetve ezen pályázattal egyidejűleg más ügynökséghez is jelentkeztek.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről sem a Visage, sem a Hearst nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, és amennyiben ez szükséges, bizonyítható módon megszerezte a törvényes képviselője hozzájárulását az adatai megadásához, illetve a Pályázatra történő jelentkezéshez.

2. A Pályázat leírása

A Look of the Year modellverseny célja olyan modellek felfedezése, akikben a szakmai zsűri, illetve a közönség felfedezi a modellszakma iránti tehetséget.

A Jelentkezők a Cosmopolitan.hu internetes oldalon kialakított felületen pályázhatnak a „Look of the Year 2017” címre: www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear

A versenyre jelentkezhetnek azok a 14 és 22 év közötti hölgyek, akik legalább 173 cm magasak, és megfelelnek a jelen szabályzatban írt egyéb feltételeknek.

16 év feletti Pályázók önállóan dönthetnek a jelentkezés során történő adatok megadásáról, azonban kötelezettségeket 18 éves korig csak törvényes képviselőjük kifejezett jóváhagyásával vállalhatnak.

14-16 éves kor közötti Pályázók csak a törvényes képviselő írásbeli belegyezésével pályázhatnak, enélkül a jelentkezés érvénytelen, és a Pályázatból történő kizárást eredményezi.  A törvényes képviselő beleegyezését a Visage, illetve a Hearst kérésére igazolni kell.

A Pályázók esetében előny a jó kommunikációs készség, az angol nyelvtudás, a jó menedzselhetőség.

A jelentkezés során a Pályázók által kötelezően megadandó személyes adatok: név; anyja neve; születési dátum; születési hely; állampolgárság; lakcím; mobiltelefon szám; e-mail cím.

A jelentkezés során a Pályázók által kötelezően megadandó testi adottságokra vonatkozó személyes adatok: 2 db kép a Pályázóról: egy smink nélküli profilkép, és egy bikinis egész alakos fotó; magasság (cm); mellbőség (cm); derékbőség (cm); csípőméret (cm); testsúly (kg); hajszín; szemszín; cipő méret, konfekció méret; farmer méret; sebhely/tetoválás/piercing/stb.; beszélt nyelv(ek).

Egyéb megadandó információk:

–          Indult-e már a jelentkező modellversenyen?

–          Vett-e már részt fotózáson?

–          Van-e szerződése modellügynökséggel? (Ha van, illetve ha ezzel a versennyel párhuzamosan jelentkezett valahova, akkor az kizárja a jelentkezést!)

–          Mióta modellkedik?

–          Van-e a jelentkezőnek különleges hobbija? Van-e olyan terület, amiben kiemelkedően tehetséges?

A Pályázó vállalja, hogy amennyiben a Pályázaton történő részvétele ez igényli, a Visage által felajánlott időpont(ok)ban megjelenik a 1037 Budapest, Montevideo utca 9. szám alatt annak érdekében, hogy a zsűri személyesen is megismerhesse a Pályázót. Amennyiben a Pályázó nem tud személyesen megjelenni a zsűri előtt, a zsűri nem választhatja nyertesnek, illetve a közönségszavazás útján sem válhat nyertessé.

A kiválasztás (casting) várható időpontja: 2017. április 20. A kiválasztás részleteiről a Pályázók e-mailben kapnak további információkat.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázatra jelentkezni 2017. február 7. 0 órától és 2017. április 10. 24 óráig lehet, azonban a Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a jelentkezési határidő meghosszabbítására.

2017. április 11. és 2017. május 8. között a szakmai zsűri a feltöltött adatok, illetve képek alapján választja ki azon Pályázókat, akik közül kikerülhet(nek) majd a Pályázat nyertese(i) (továbbiakban: Shortlist Pályázók).

2017. május 9-én a www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon a Shortlist Pályázók neve, életkora, lakhely város és fotói közzétételre kerülnek, és a weboldal látogatói regisztráció (név, e-mail cím és postacím megadása) mellett 2017. június 6. napjáig szavazhatnak a kedvenc Shortlist Pályázójukra (közönségszavazás). A legtöbb közönségszavazatot elért Shortlist Pályázó a Pályázat közönségdíjasa.

A zsűri a Shortlist Pályázókkal 2017. április 20-án történt személyes találkozót követően hozza meg a döntését arról, hogy ki a Pályázat zsűri által megszavazott nyertese.

2017. május 31-ig kiértesítés, kapcsolatfelvétel történik a nyertessel.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

4.1  a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,

4.2    a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

4.3    az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

4.4    egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Visage a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

4.5  A jelentkezéssel a Pályázó vállalja és szavatolja, hogy amennyiben a zsűri kiválasztja a Shortlist Pályázók közé, úgy a Pályázat kiírója által megrendezésre kerülő (várhatóan 2017. június 3. napján tartandó) divatbemutató rendezvényen, és az azt megelőző három napos felkészítő tanfolyamon részt vesz. A felkészítő tanfolyam és a rendezvényen történő részvétel a Shortlist Pályázók számára díjtalan, ugyanakkor azért semmilyen ellenszolgáltatásra vagy díjazásra sem válnak jogosulttá, és a Pályázat kiírója semmilyen egyéb szolgáltatást nem biztosít és költségviselést nem vállal (pl.: közlekedés, ellátás).

4.6  A jelentkezéssel a Pályázó kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy a Pályázat időtartama alatt a Pályázat kiírójától különböző harmadik személlyel a Pályázat tematikájába (modell tevékenység) illeszkedő tárgyalásokat és/vagy együttműködést nem kezdeményez, illetve nem folytat, illetve amennyiben a Pályázat kiírója modellügynökségi szerződést kínál számára, úgy azt csak abban az esetben utasítja vissza, ha más harmadik személlyel sem kíván azonos vagy hasonló tartalmú megállapodást kötni az ajánlatot követő 12 hónapon belül. A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a jelen részvételi feltételt a Pályázó megszegi, úgy a rendelkezésére álló jogi eszközökkel fellépjen a Pályázóval szemben.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Visage-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Közönségszavazás

A www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon a Shortlist Pályázókra 2017. május 9. és 2017. június 6. napja között érvényes szavazatot leadó weboldal látogatók között 20 db Rimmel ajándékcsomagot sorsolunk ki 2017. június 9. napján. Az ajándékcsomag tartalma:

Kategória
Termék megnevezése
Arc
RIM FRESHER SKIN FOUNDATION 100
Arc
RIM ROYAL BLUSH BLUSHER 003
Arc
RIM KATE SCULPTING PALETTE 001
Arc
RIM STAY MATTE POWDER 003
Szem
RIM SE RELOADED MASCARA EB 003
Szem
RIM MAGNIFEYES EYESHADOW PALETTE 001
Szem
RIM SCANDALEYES THICK&THIN LINER 001
Ajak
RIM ONLY 1 MATTE LIPSTICK 500
Köröm
RIM 60s NAIL POLISH 315

Egy szavazó egyszer nyerhet. A nyertes szavazók neve és lakóhely városa megjelenítésre kerülhet a www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon.

Szavazni a név, e-mail cím és postacím megadásával (regisztráció) lehetséges. Egy személy egyszer szavazhat, amennyiben egy személy többször szavaz, egyik szavazatát sem veszi figyelembe a kiíró, és kizárásra kerül a közönségszavazók közötti nyereményjátékból is.

A Shortlist Pályázókra szavazó weboldal látogatók között kisorsolt nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím megadása. A nyertes szavazóknak a megadott postacímre történik a nyeremény kikézbesítése.

A sorsoláson nem vehet részt azon szavazó, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes szavazó, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Az adatkezelés további részleteit a „10. Adatkezelés” pont tartalmazza.

6. Nyeremény

Nyertesek a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázók. A zsűri által kiválasztott nyertes és a közönségdíjas nyertes Pályázó lehet ugyanaz a személy.

A Pályázat nyereménye:

1.    A zsűri által kiválasztott Nyertes nyereményei:

–          exkluzív modellszerződésre kap ajánlatot a Visage Production Kft.-től;

–          fellépési lehetőséget kap Budapest legújabb divatközpontjában, a Société Házban

–          elutazhat a Kastélyhotel Sasvár Resort szállodába (2 éjszaka, 2 fő) 2017. december 31. napjáig a szállodával egyeztetett időpontban;

–          lehetőséget kap a Cosmopolitan magazin 2017. augusztusi lapszámának divatanyagában történő szereplésre;

–          interjú jelenik meg vele a www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon.

2.    A közönségdíjas Nyertes nyereménye:

–          100.000 Ft értékű CLUSE vásárlási utalvány, amely a magyarországi It’s Time Shop üzletekben, valamint online (http://www.itstimeshop.hu/) váltható be 2017. december 31-ig.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Visage és a Nyertes Pályázó kötelesek együttműködni.

A Visage vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Visage nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

7. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2017. április 11 és 2017. június 6. között történik.

A pályázatokat szakmai zsűri, illetve a közönség bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

–          Kajdi Csaba, Visage Model Management

–          Sabján Johanna, Cosmopolitan magazin

–          Fanny Zakrisson, Premier Model Management

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Visage, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes Pályázó, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

8. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesítjük a döntést követő 2 munkanapon belül.

9. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Visage-zsal a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Visage-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat Visage kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Visage mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

10. Adatkezelés

A Visage a rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Pályázó, valamint a szavazó weboldal látogató tartozik felelősséggel.

A Visage minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Pályázók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Pályázó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A Pályázó személyes adatait akkor is törli a Visage, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Pályázó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Törlés helyett a Visage zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A nyertesek személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a Visage kezelje az alábbiak szerint:

a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat a zsűri számára a döntés meghozatala érdekében átadja, és – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a döntést követően 2017. december 31-ig kezelje, illetve a Pályázatra jelentkezőket 2017. december 31-ig személyre szabott ajánlattal megkeresse;
a Pályázat során beküldött fényképeket 2017. augusztus 31-ig a www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
a nyertesek név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Visage székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
a zsűri által megválasztott nyertes Pályázó nevét, képmását a Cosmopolitan magazin 2017/08-as lapszámában, 6-8 oldalas divatanyagban, valamint a Cosmopolitan.hu weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás (Kastélyhotel Sasvár Resort; 3242 Parádsasvár, Kossuth u. 1. Telefon: +36-36-444-444) részére továbbítsa;
a Pályázat lebonyolítása során Hearst Central Kft.-t (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) lebonyolítót adatfeldolgozóként igénybe vegye;
valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére átadja.

A Pályázókat megillető adatkezelési igények esetén igényérvényesítési cím: info@visagemodels.hu, Visage Production Kft., 1122 Városmajor utca 28/a.

A nem nyertes szavazók adatai 2017. augusztus 31. napjáig törlésre kerülnek.

11. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Visage nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Visage-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Visage a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Visage kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Visage-zsal vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Visage a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Visage nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Visage nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Visage-szal, illetve a Hearst-tel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Visage és a Hearst által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Visage.nak, illetve a Hearst-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Visage-t, illetve a Hearst-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Pályázó számára sem a Visage, sem a Hearst semmilyen költségtérítést (pl. utazási költség) nem tud biztosítani, a Pályázatra történő jelentkezéssel, illetve a Pályázaton történő részvétellel kapcsolatos valamennyi költséget a Pályázó köteles viselni.

Az itt rögzített feltételeket megfelelően alkalmazni kell a weboldal látogató szavazókra is.

12. Egyéb

A Visage fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat 2017. június 6-ig érhető el a www.cosmopolitan.hu/lookoftheyear weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2017. február 6.