Az LMBTQ+, sőt LMBTQIA+ kifejezés sokféle identitást jelöl: leszbikus, meleg, biszexuális, transz, queer, interszexuális, aszexuális stb. Azonban nem mindegyik foglalható a mozaikszóba, és az olyan megnevezések, mint a pánszexuális és a nem bináris kifejezések kimaradnak. Míg egyesek „címkék nélküli” megközelítést alkalmaznak a szexualitás és a nem tekintetében, mások számára a címkék és az LMBTQIA+ kifejezések fontosak lehetnek abban, hogy megértsék és megfogalmazzák identitásukat vagy közösséget találjanak.

Mivel egyre többen vállalják fel nemi identitásukat, és egyre gyakrabban találkozhatsz velük a filmek, sorozatok és könyvek lapjain, neked is szükséged lehet erre a kis hiánypótló útmutatóra.

Csekkold a miniszótárat a LGBTQIA+ betűszóhoz és a többi releváns kifejezéshez:

A

Ally, azaz szövetséges (vagy szövetségesek): Általában olyan heteroszexuális és/vagy nem transz (azaz cisz – lásd alább!) személy, aki támogatja az LMBTQ+ közösséget.

Aszexuális: Olyan személy, aki egyáltalán nem érez szexuális vonzalmat és egyáltalán nem érez késztetést arra, hogy szexuális életet éljen.

Aromantikus: Olyan egyén, aki alig vagy egyáltalán nem érez romantikus vonzalmat mások iránt. Sok aromantikus személy egyben aszexuális is, de nem mindannyian – mint ahogy az aszexuálisok között is sok aromantikus személy van, de nem mindenki, aki aszexuális, egyben aromantikus is.

B

Biszexuális (vagy bi): Gyűjtőfogalom, amely egynél több nem iránti érzelmi, romantikus és/vagy szexuális irányultságot jelent.

Bifóbia: Negatív attitűd, hiedelmek vagy nézetek alapján kialakuló félelem vagy ellenszenv egy olyan személlyel szemben, aki biszexuálisnak vallja magát (vagy akit annak tekintenek).

C

Cisznemű (vagy cisz): Olyan személy, akinek nemi identitása megegyezik a születésekor kapott nemével. A cisz a transz ellentéte ugyanúgy, ahogy a heteró a homo ellentéte.

Coming out: Amikor egy személy elmondja valakinek vagy nyilvánosságra hozza az LMBTQ+ identitását.

D

Deadnaming: Egy transznemű vagy nem bináris személyre olyan néven hivatkozni, amelyet a tranzíciója előtt használt, például a születési nevén szólítják.

G

Gay, azaz meleg: Olyan férfi, akinek érzelmi, romantikus és/vagy szexuális irányultsága a férfiakra korlátozódik. A  leszbikus  és meleg szexualitás közös kifejezéseként is használják. Néhány nő inkább melegként határozza meg magát, semmint leszbikusként.

Gender dysphoria, azaz nemi diszfória: Amikor egy (általában transznemű) személy azért érez dühöt, szorongást vagy idegenkedést a saját testétől vagy annak részeitől, mert a születéskor meghatározott neme és nemi identitása nincs összhangban. Ez egyben klinikai diagnózis is azoknál, akik nem érzik jól magukat a születésükkor kijelölt nemben, hanem például nőként tekintenek önmagukra annak ellenére, hogy fiúként nevelték őt a szülei.

Gender expression, azaz nemi önkifejezés: Az, ahogy egy ember viselkedésének és megjelenésének az a része, amellyel a társadalmi nemét fejezni ki, illetve amit mások a neme kifejezésének értelmeznek. A nemi önkifejezés független az egyén szexuális irányultságától, de attól is, hogy gyerekként milyen neműnek nevelték.

Gender identity, azaz nemi identitás: Egy személy veleszületett érzése a saját neméről, legyen az férfi, nő, nem bináris (lásd alább), vagy bármi más. Ez a transznemű emberek többségénél nem esik egybe a születéskor megadott nemmel.

Gender reassignment/confirmation, azaz a nem megerősítése: Ezt a kifejezést elsősorban arra használják, akinek valamilyen orvosi beavatkozáson kell átesnie ahhoz, hogy a nemi identitásának jobban megfeleljen a teste. A különböző operációk mellett ide tartozik még a nevek, névmások megváltoztatása, illetve másként öltözködés is.

H

Heteroszexuális: Olyan személy, akinek érzelmi, romantikus és/vagy szexuális irányultsága fókuszában az ellenkező nem áll.

Homoszexuális: Aki érzelmileg és/vagy szexuálisan elsősorban a saját neméhez vonzódik. Ma már inkább a „meleg” szót használatos, mert a homoszexuális szót inkább orvosi kifejezéskét cseng.

Homofóbia: Félelem vagy nemtetszés olyannal szemben, aki leszbikusnak, melegnek vagy biszexuálisnak vallja magát (vagy annak tekintik).

I

Interszexuális: Olyan személy leírására szolgál, aki mindkét nem biológiai tulajdonságaival rendelkezik, és nem lehet kizárólagosan csak az egyikbe sorolni. Az interszex emberek férfiként, nőként vagy nem binárisként is azonosíthatók.

L

LMBT: A leszbikus, meleg, bi és transz szavak rövidítése.

LMBTQ+: A leszbikus, meleg, bi, transz, queer és egyéb identitások rövidítése.

Leszbikus: Olyan nő, akinek érzelmi, romantikus és/vagy szexuális irányultsága fókuszában elsősorban a nők állnak.

N

Non-binary, azaz nem bináris: Olyan személyek gyűjtőfogalma, akik nem csak férfiként vagy csak nőként azonosítják magukat, mert úgy érzik, hogy a férfi-nő ellentétpárból egyik lehetőség sem írja le őket megfelelően.

Névmás: Mivel a magyar nyelvben nincsenek nemek, itthon ez egy kevésbé gyakran előforduló téma. Sok idegen nyelvben azonban a névmások vagy hím-, vagy nőneműek lehetnek – angolul például „he” vagy „she”. Nem bináris vagy transznemű személyeknél nem mindig egyértelmű egy kívülálló számára, hogy milyen névmás használandó az illető vonatkozásában. Egyre többen vannak, akik jobban szeretik, ha nemi szempontból semleges kifejezéssel hivatkoznak rájuk, és olyan névmásokat használnak, mint például a they/them vagy a ze/zir.

O

Outolás: Amikor egy leszbikus, meleg, bi- vagy transz személy szexuális irányultságát vagy nemi identitását felfedik valaki másnak, az illető beleegyezése nélkül.

P

Pánszexuális: Olyan személy, akinek érzelmi, romantikus és/vagy szexuális vonzalmát mások iránt nem korlátozza a biológiai nem vagy a nemi identitás.

Q

Queer: Gyűjtőfogalom azokra, akik nem heteroszexuálisak vagy ciszneműek. A múltban ez becsmérlő kifejezés volt az LMBTQ+ egyénekre, mostanra viszont maguk az LMBTQ+ emberek hozták vissza a köztudatba, immár elsősorban pozitív kicsengéssel. Igaz, egyesek még mindig lekicsinylőnek tartják.

Questioning: Olyanokra használatos, akik éppen felfedezik saját szexuális irányultságukat és/vagy nemi identitásukat, valamint ennek a felfedezésnek a folyamatára.

Sz

Szexuális irányultság: Egy személy érzelmi, romantikus és/vagy szexuális vonzalma egy másik személy iránt.

T

Transz: Összefoglaló kifejezés azokra az emberekre, akiknek a neme nem egyezik meg a születésükkor kijelölt nemmel. A transz emberek a legkülönfélébb kifejezések közül egy vagy több használatával jellemezhetik magukat, beleértve (de nem kizárólagosan): transznemű, transzszexuális, genderqueer, genderfluid, nem bináris, kétnemű, transz férfi, transz nő, transz maszkulin vagy transz feminin.

Transznemű férfi: Olyan személy leírására szolgál, akit születésétől kezdve nőként neveltek, de férfiként azonosítja magát, és férfiként él. Rövidebben: transz férfi.

Transznemű nő: Olyan személy leírására szolgál, akit születésétől kezdve férfiként neveltek, de nőként azonosítja magát, és nőként él. Rövidebben: transz nő.

Tranzíció vagy átmenet: Azok a lépések, amelyeket egy transz személy megtehet annak érdekében, hogy abban a nemben éljen, amellyel azonosul. A tranzíció mindenkinél más és más. Egyesek számára ez orvosi beavatkozást (is) jelent (például hormonterápiát és műtéteket), de nem minden transz ember szeretné – vagy teheti meg – ezt. Az átmenet olyan dolgokat is magában foglalhat, mint például a barátok és a család előtti comingout, a másképp öltözködés és a hivatalos dokumentumok megváltoztatása.

Transzfóbia: Olyan személy iránti félelemre vagy nemtetszésre utal, akiknek a megélt neme eltér a születéskor meghatározott nemétől.

Transzszexuális: A múltban inkább orvosi kifejezésként használták (hasonlóan a homoszexuálishoz), olyasvalakire, aki a születéskor kijelölt nemével „ellentétes” nemben él.

Via